ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ – ΤΥΠΟΥ AIRBNB

Πώς να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας στο Airbnb

Η A2Z TAX έχει αναδειχθεί ως Airbnb Tax Specialist από τους ίδιους τους χρήστες της πλατφόρμας, καθώς βοηθά όλο και περισσότερους ιδιώτες και εταιρείες να μισθώσουν ασφαλώς τα ακίνητά τους, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες και γνωρίζοντας εκ των προτέρων το φορολογικό κόστος και τις ενδεχόμενες δυσκολίες.

“Behind every good Business, is a Great Accountant.”
handsp

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Airbnb

  • Σύσταση εταιρείας βάσει κείμενης νομοθεσίας
  • Έκδοση άδειας λειτουργίας
  • Φορολογική – λογιστική παρακολούθηση
  • Λύσεις χρηματοδότησης
  • Νομικές υπηρεσίες (μέσω δικτύου συνεργατών)
  • Μεσιτικές υπηρεσίες (μέσω δικτύου συνεργατών)

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού ή να μας ρωτήσετε οποιαδήποτε απορία μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας.