ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – OUTSOURCING

Ο προσωπικός σας Οικονομικός Διευθυντής

Μια καινοτόμος υπηρεσία την οποία παρέχουμε ήδη σε όλο και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να υποστηρίξουν εσωτερικά τη θέση του οικονομικού διευθυντή.

Η υπηρεσία του προσωπικού Οικονομικού Διευθυντή έχει 30% χαμηλότερο κόστος ενώ οι εταιρείες πελάτες μας απολαμβάνουν την λήψη έξυπνων και άμεσων επιχειρηματικών αποφάσεων και την οργανωτική, χρηματοδοτική και επενδυτική στρατηγική και διαπραγμάτευση που χρειάζονται για να αναπτυχθούν στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της χώρας ή σε άλλες αγορές.

Έχουμε την εμπειρία να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τους πόρους της εταιρείας σας, παρέχοντας υπηρεσίες που μειώνουν τα κόστη λειτουργίας και δημιουργούν σύγχρονες δομές και διαδικασίες.

Εστιάζουμε στον αποδοτικό σχεδιασμό των υποδομών, την εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών και διοικητικών τμημάτων και στην απρόσκοπτη συνεισφορά τους στην κερδοφορία του οργανισμού.

"Capital isn't this pile of money sitting somewhere; it's an accounting construct"

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • Σύνταξη οικονομικών προϋπολογισμών (Budgeting)
 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Συμβουλές για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
 • Επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες, σύνταξη και υποβολή φακέλων σε αναπτυξιακά προγράμματα ( ΕΣΠΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ )

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

 • Οργάνωση και διαχείριση οικονομικών τμημάτων επιχειρήσεων
 • Καθημερινή παρουσία εξειδικευμένων στελεχών για την πλήρη λειτουργία των τμημάτων
 • Εβδομαδιαία επίσκεψη συμβούλων στο χώρο των πελατών, για έλεγχο του Λογιστηρίου και ενημέρωση για νέους νόμους και διατάξεις
 • Φορολογική κάλυψη
 • Μηνιαία αποτελέσματα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 • Οργάνωση διαδικασιών HR
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και απολύσεων
 • Συμβουλευτική σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία, Επιμελητήρια, ΓΕΜΗ)
 • Υπολογιστικά reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας
 • Αποδείξεις πληρωμής εργαζόμενων
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ίδρυση – Έναρξη Εταιρειών
 • Συγχώνευση Εταιρειών
 • Διάσπαση Εταιρειών
 • Εκτίμηση της αξίας του οργανισμού

8 λόγοι γιατί χρειάζεστε Εξωτερικό Οικονομικό Διευθυντή (CFO)

Προϊσταμενος λογιστηριου vs Οικονομικος Διευθυντης
Προϊσταμενος Λογιστηριου Αρμοδιοτητες
Οικονομικος Διευθυντης Αρμοδιοτητες

Προσωπικος Οικονομικος Διευθυντης

cfo
Σκέφτεστε ότι η εταιρεία σας είναι πολύ μικρή για να έχει Οικονομικό Διευθυντή (CFO); Μήπως θα ανοίξετε εσωτερική θέση μόλις φτάσετε σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή επίπεδο κερδοφορίας; Κι όμως, μπορείτε να βρείτε αξία στον προσωπικό σας εξωτερικό CFO.

Διαβάστε γιατί:

Ο CFO μπορεί να σας βοηθήσει να διατυπώσετε και να εκτελέσετε τις απαραίτητες στρατηγικές ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Περισσότερο από έναν ελεγκτή λογιστή, ένας CFO παρέχει μια οικονομικά προσανατολισμένη γνώση στον ιδιοκτήτη, τον Διευθύνοντα σύμβουλο ή τον εκτελεστικό διευθυντή. Κατανοεί τους επιχειρηματικούς κινδύνους και με ποιους τρόπους να δημιουργήσει αξία. Ο CFO είναι το στέλεχος που συνεργάζεται στενά με τον Διευθύνοντα σύμβουλο για να προσεγγίσει προσεκτικά και να εκμεταλλευτεί τις οικονομικές συγκυρίες. Είναι ο επαγγελματίας που θα οδηγήσει την επιχείρησή σας στο επόμενο επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα. Ο προσωπικός CFO μπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση:

 1. Να γίνει πιο στρατηγική – Ένας CFO μπορεί να αξιολογήσει τις ευκαιρίες και να οικοδομήσει στρατηγικές γύρω από τις αγορές, τις γεωγραφικές περιοχές, τα προϊόντα και υπηρεσίες, την τιμολόγηση και τον ανταγωνισμό.
 1. Να έχει ακρίβεια στις αποφάσεις – Οι οικονομικοί διευθυντές παρέχουν έγκαιρα και ακριβή οικονομικά δεδομένα και ίσως το πιο σημαντικό, σωστή ανάλυση αυτών των δεδομένων για την λήψη σωστών αποφάσεων.
 1. Στη σωστή διαχείριση του κινδύνου – Κάθε οργανισμός χρειάζεται μια σωστή υποδομή πρόληψης κινδύνου για προστασία από απάτες, σφάλματα και επιχειρηματικούς κινδύνους. Ένας έμπειρος CFO συμβάλλει στον εντοπισμό και τη μείωση της έκθεσης της εταιρείας, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας τους κατάλληλους οικονομικούς και επιχειρησιακούς ελέγχους.
 1. Στην άρτια οργάνωση και διαχείριση της ανάπτυξης, της κερδοφορίας, των ταμειακών ροών και των εξόδων – Ενώ τα διάφορα τμήματα έχουν την ευθύνη για αυτούς τους τομείς, ο CFO είναι το κεντρικό στέλεχος που συνεργάζεται στενά με όλα τα επίπεδα διοίκησης και προσωπικού για να βοηθήσει στην παρακολούθηση αυτών των μετρήσεων και διασφαλίζει ότι συμφωνούν με τους στόχους και τη στρατηγική της εταιρείας.
 1. Διαπραγμάτευση με προμηθευτές και πελάτες – Ένας CFO μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία σας να επιτύχει ευνοϊκότερους όρους και προϋποθέσεις, πιο συμφέροντα πιστωτικά όρια και επιλογές αποπληρωμής. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζετε ότι διαθέτετε ομαλή ταμειακή ροή για τη λειτουργία της επιχείρησης.
 1. Δημιουργία σχέσεων με πηγές χρηματοδότησης και ιδρύματα δανεισμού – Όταν απαιτείται κεφάλαιο, ο προσωπικός σας CFO θα εντοπίσει και θα διαπραγματευτεί τους σωστούς τύπους κεφαλαίων από επενδυτές ή δανειοδοτικά ιδρύματα.
 1. Διαχείριση οργανωτικών αλλαγών – Οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές και οι δημόσιες εγγραφές είναι σημαντικές αλλαγές ιδιοκτησίας που η εταιρεία σας μπορεί να θέλει να εξετάσει ως μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης. Ένας CFO με το σωστό υπόβαθρο μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη ποσοτική ανάλυση και στρατηγική κατεύθυνση και να οδηγήσει την εταιρεία σας ομαλά μέσα από τη διαδικασία.
 1. Εκπαίδευση προσωπικού – Η καθοδήγηση των τμημάτων προς μία κατεύθυνση μείωσης κόστους και αύξησης κερδοφορίας δεν είναι αρκετή για να υπάρξει διάρκεια. Η σωστή και άρτια εκπαίδευση του προσωπικού στις διαδικασίες και την υλοποίηση της στρατηγικής είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση.

Ο στόχος της Α2Ζ ΤΑΧ, μέσω της υπηρεσίας της Προσωπικός Οικονομικός Διευθυντής  είναι να σας δείξει τον τρόπο και τις βέλτιστες πρακτικές, να οργανώσει και να εκπαιδεύσει το προσωπικό σας σε αυτές, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και να αναπτύξει την επιχείρησή σας.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού ή να μας ρωτήσετε οποιαδήποτε απορία μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας.